Om hmj

Helge Møller Jensen

Kæmpe prisstigning på “spiselige” olier.

Prisen på “spiselige” olier herunder fritureolie er steget med hele 42,2% inden fo de sidste ca. 12 mdr.Prisen på råmateriale til olier er steget med ca. 150% inden for de sidste 20 mdr.

Så derfor vil det give ekstra god mening at benytte et VITO (fritureolierenser) system dagligt så fritureforbruget kan nedsættes med 40-60% ligeledes fjernes de sundhedsskadelige stoffer (urenheder, brændt panering etc.) i olien så mam her en ren olie hver dag.

Kvalitetsprodukter samt kunder fortjener en ren og god fritureolie hver dag.

Økologiske produkter fortjener at blive tilberedt i en ren Økologisk olie.

Økologi og bæredygtighed betyder mere og mere så det giver bestemt ikke mening at tilberede ØKOLOGISKE produkter i en IKKE ØKOLOGISK olie, som måske også har udviklet transfedtsyrer da den er blevet brændt og ikke renset daglig (Det er et krav i Holland at olien renses dagligt) Så ØKOLOGI i alle led giver vel god mening.

Transfedtsyrer er sundhedsskadelige for kroppen.

Burger King approves VITO globally.

Burger King godkender nu VITO systemet globalt efter grundig test. VITO Systemet kan benyttes alene eller sammen med de indbyggede systemer, da man har erfaret at de indbyggede rensesystemer bestemt ikke fjerner alle urenhederne i olien. Der kan spares yderligere 20-30% på det samlede fritureforbrug når VITO systemet benyttes sammen med et indbygget system. Benyttes VITO systemet alene er besparelsen omkring 50%.

Krav fra Fødevarestyrelsen. Fritureolie må ikke være sundhedsfarlig.

Der er krav om, at virksomhederne skal have tilstrækkelige egenkontrolprogrammer og dermed procedurer for, hvor ofte olien skal skiftes, så fritureolien ikke er sundhedsfarlig. Det betyder, at det er virksomheden selv, der skal kunne redegøre for, at den fastlagte frekvens for udskiftning er tilstrækkelig, eller at en eventuel rensningsproces af olien har ligestillet virkning.

Det gælder generelt, at fødevarerne ikke må være farlige, herunder skal det sikres, at fødevarerne ikke forurenes med eventuelle skadelige stoffer fra olien.