Krav fra Fødevarestyrelsen. Fritureolie må ikke være sundhedsfarlig.

Der er krav om, at virksomhederne skal have tilstrækkelige egenkontrolprogrammer og dermed procedurer for, hvor ofte olien skal skiftes, så fritureolien ikke er sundhedsfarlig. Det betyder, at det er virksomheden selv, der skal kunne redegøre for, at den fastlagte frekvens for udskiftning er tilstrækkelig, eller at en eventuel rensningsproces af olien har ligestillet virkning.

Det gælder generelt, at fødevarerne ikke må være farlige, herunder skal det sikres, at fødevarerne ikke forurenes med eventuelle skadelige stoffer fra olien.

Skriv et svar